תקנון ותנאי שימוש באתר מרכז השגה מבית הביננו ע"ר

תקנון אתר מרכז השגה מבית עמותת הביננו

ברוכים הבאים לאתר מרכז השגה!

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי השימוש באתר האינטרנט של מרכז השגה מבית עמותת הביננו (להלן: "האתר") ואת תנאי רכישת הקורסים הדיגיטליים והפרונטליים בתחום הטיפול הרגיש (להלן: "הקורסים").

השימוש באתר מהווה הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.

הגדרות:

 • "האתר" – אתר האינטרנט של מרכז השגה מבית עמותת הביננו שכתובתו: hasagha.com/
 • "התקנון" – תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי העמותה.
 • "מנהל האתר" – שירות הלקוחות של העמותה שפרטיו כאמור בסעיף דרכי התקשרות.
 • “רישום לאתר” – הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.
 • "הקורסים" – קורסים דיגיטליים ופרונטליים בתחום הטיפול המוצעים למכירה באתר.
 • "העמותה" – עמותת הביננו, 580634574 עמותה רשומה בישראל.

מבוא:

אתר מרכז השגה מופעל על ידי עמותת הביננו ומשמש כמרכז מידע טיפולי ולימודי טיפול רגשי, וכן אתר מכירות לרכישת קורסים דיגיטליים ופרונטליים בתחום.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת הקורס באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון וכן חוזה הלימודים שתקבלו במייל בעת ההרשמה מהווה חוזה מחייב בינך לבין העמותה.

רכישת קורסים:

 • ניתן לרכוש את הקורסים באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 • מחיר הקורס באתר כולל את המע”מ.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת הקורס בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

אספקה והובלת הקורסים הדיגיטליים:

 • הקורסים הדיגיטליים יהיו זמינים לצפייה תוך 24 שעות לאחר אישור העסקה.
 • העמותה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

אספקה והובלת הקורסים הפרונטליים:

 • מועדי הקורסים הפרונטליים יצוינו באתר.
 • העמותה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

אחריות ושירות:

 • העמותה תהא אחראית לתקינות הקורסים הדיגיטליים והפרונטליים.
 • במקרה של תקלה בקורס דיגיטלי, הלקוח זכאי לפנות לשירות הלקוחות של העמותה לצורך תיקון התקלה.
 • במקרה של ביטול קורס פרונטלי על ידי העמותה, הלקוח זכאי להחזר כספי מלא.

החזרות וביטולים:

 • ראה התקנון בסיליבוס ההרשמה שתקבלו במייל.

הזמנת קורסים פרונטליים:

 • ניתן להזמין קורסים פרונטליים דרך האתר או באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות.
 • הזמנת קורס פרונטלי מחייבת את הלקוח לתשלום מלא מראש.
 • ביטול השתתפות בקורס פרונטלי יתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסיליבוס ההרשמה שתקבלו במייל.

אבטחת מידע ופרטיות:

 • העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
 • העמותה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

קניין רוחני:

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובקורסים הינן רכושה הבלעדי של העמותה.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מן הקורסים, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם העמותה.

כללי:

 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר.
 • נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למכירת קורסים של העמותה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

דין סמכות ושיפוט:

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבית דין הישר והטוב הסמכות הבלעדית לדון בה.

דרכי התקשרות

 • דרכי ההתקשרות עם אתר מרכז השגה ו/או מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי מרכז השגה ומנהל האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 • דרכי ההתקשרות עם מרכז השגה ו/או למנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של מרכז השגה מבית הביננו ע"ר שאלו הם פרטיו:

שירות הלקוחות של מרכז השגה:

טלפון: 073-218-7777

דוא"ל: info@hasagha.com

כניסת תלמידים

הרשמה לניוזליטר